SOKAKLAR İNSANLARDAN DAHA ANAÇ/RADİKAL HABER

http://kitap.radikal.com.tr/makale/haber/sokaklar-insanlardan-daha-anac-ve-mutevazi-434613

Bunları da sevebilirsiniz.